Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85690
Nhan đề: Các chỉ số tài chính của nông hộ trồng dưa hấu tại huyện Thới Lai, thanh phố Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Hữu Thắng
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các chỉ số tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trồng dưa hấu của nông hộ trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 68 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85690
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
959.18 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.