Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/857
Title: Đặc điểm hành động ngôn ngữ tuyên bố trong văn bản hành chính tiếng Việt ( Kì I)
Authors: Vũ, Thị Sao Chi
Keywords: ngôn ngữ tuyên bố
Văn bản hành chính
Tiếng Việt
Đặc điểm hành động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 1 .- Tr.25-45
Abstract: Bài viết tìm hiểu đặc điểm hành động ngôn ngữ tuyên bố trong văn bản hành chính để từ đó thấy được một phương diện hành chức của ngôn ngữ hành chính nhằm định hướng cho việc sử dụng ngôn ngữ khi soạn thảo văn bản hành chính hiệu quả.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/857
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.