Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8571
Title: Giá trị pháp lý của UCP và tính độc lập của L/C
Authors: Đỗ, Văn Đại
Keywords: L/C
Giá trị pháp lý
Độc lập
Án lệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 03 .- Tr.71-80
Abstract: Việc thanh toán qua L/C rất phổ biến trong thương mại quốc tế. Bài viết làm rõ giá trị pháp lý của UCP tại Việt Nam cũng như tính độc lập của L/C so với hợp đồng mua bán được thể hiện trong án lệ số 13/2017.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8571
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.