Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85713
Title: Xây dựng mô hình dự báo giá lúa OM18 tại tỉnh Cà Mau
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Nhã Trân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xây dựng mô hình dự báo giá lúa OM18 tại tỉnh Cà Mau, nhằm giúp người nông dân có công cụ hỗ trợ việc dự báo về giá lúa, đồng thời giúp cho các nông hộ trồng lúa hoạch định kế hoạch sản xuất trong tương lai cho phù hợp.
Description: 52 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85713
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.