Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85716
Title: Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa ở hai vụ Đông Xuân 2021 – 2022 và Hè Thu 2022 của nông hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Huỳnh, Diệu My
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa ở hai vụ Đông Xuân 2021 – 2022 và Hè Thu 2022 của nông hộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang từ đó đưa ra giải pháp nhầm cải thiện hiệu quả tài chính của nông hộ trồng lúa trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 54 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85716
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.