Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85753
Title: Phân tích các chỉ số tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phạm, Lê Thông
Trương, Ái Châu
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các chỉ số tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và đưa ra các biện pháp nhằm giúp các nông hộ nuôi tôm thẻ ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới.
Description: 71 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85753
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.