Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85762
Title: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc 30 năm nhìn lại và định hướng phát triển trong bối cảnh mới
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Việt Nam
Hàn Quốc
Định hướng phát triển
Bối cảnh mới
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 385 .- Tr.03-05
Abstract: Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), ngày 21-11-2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Học viện Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại và định hướng phát triển trong bối cảnh mới".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85762
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.