Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85909
Title: 10 sự kiện, vấn đề giao thông - vận tải trong năm 2021 được xã hội quan tâm.
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông - vận tải
Xã hội quan tâm
Sự kiện
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 1+2 .- Tr.20-25
Abstract: Bài viết nêu lên 10 sự kiện lớn về giao thông - vận tải trong năm 2021 được xã hội quan tâm, từ đó đề xuất một số giải pháp, ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển đường bộ từ 2021 - 2030, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85909
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.