Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85915
Title: Khảo sát mô típ sinh đẻ thần kỳ trong truyện cổ Trung Quốc
Authors: Vương, Đại Liên
Giang, Hải Yến
Keywords: Khảo sát
Mô típ sinh đẻ thần kỳ
Trung Quốc
Đặc điểm
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.50-61
Abstract: Mô típ sinh đẻ thần kỳ lả một mô típ phổ biến, xuất hiện nhiều lần trong truyện cổ Trung Quốc. Trong bài viết này, chúng tôi thống kê những truyện có mô típ sinh đẻ thần kỳ trong bốn phần tài liệu, chủ yếu khảo sát phương thức sinh đẻ thần kỳ và những vật cảm ứng cụ thể xuất hiện trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc. Tiếp theo, chúng tôi thống kê 10 loại vật có tần số xuất hiện nhiều nhất trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc. Cuối cùng, chúng tôi phân tích đặc điểm trong mô típ sinh đẻ thần kỳ của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85915
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.