Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8592
Nhan đề: Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam - tiếp cận từ mô hình Dupont
Tác giả: Nguyễn, Tuyết Khanh
Từ khoá: Hiệu quả hoạt động
Mô hình Dupont
Doanh nghiệp dầu khí
ROA
ROE
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.72-81
Tóm tắt: Bài viết này đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các doanh nghiệp ngành dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dựa vào mô hình Dupont. Dữ liệu bài viết được thu thập từ các báo cáo tài chính của 27 doanh nghiệp giai đoạn 2011-2016. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhân tố vòng quay tổng tài sản và quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến ROA. Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản và quy mô doanh nghiệp có tác động cùng chiều đối với ROE, trong khi đòn bẩy tài chính có tác động nghịch chiều.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8592
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.83 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.