Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hoài Phương-
dc.date.accessioned2023-03-08T08:34:00Z-
dc.date.available2023-03-08T08:34:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85972-
dc.description.abstractSau 35 năm (1986-2021) thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại, đẩy lùi được chính sách cô lập về chính trị, bao vây kinh tế; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Bài viết tập trung làm rõ quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và những thành tựu đạt được trong 35 năm (1986-2021) của Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 378 .- Tr.76-81-
dc.subjectĐối ngoạivi_VN
dc.subjectHội nhậpvi_VN
dc.subjectQuốc tếvi_VN
dc.subjectThành tựuvi_VN
dc.titleThành tựu về đối ngoại và hội nhập quốc tế qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.