Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85973
Title: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Nguyễn Văn Cừ
Cách mạng Việt Nam
Người lãnh đạo
Bắc Ninh
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 380 .- Tr.03-07
Abstract: Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 - 9-7-2022), ngày 8-7-2022, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học: "Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh". Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng trích đăng bài phát biểu Khai mạc và Đề dẫn Hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85973
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.