Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8599
Title: Đấu tranh phòng, chống tội phạm phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Chí Dũng
Keywords: Việt Nam
Tội phạm phi truyền thống
Cách thức đấu tranh
Phòng
Chống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 02 .- Tr.91-96
Abstract: Trong những năm qua, tội phạm phi truyền thống (TPPTT) đã nảy sinh, phát triển, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, một số loại hình TPPTT ở nước ta có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở phân tích, làm rõ các khái niệm, đặc điểm, thực trạng của TPPTT ở Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số khuyến nghị về giải pháp để phòng, chống, góp phần phát triển xã hội bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8599
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.