Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/860
Title: Đặc điểm của địa danh du lịch nhân tạo vùng Nam Bộ
Authors: Nguyễn, Đăng Khánh
Keywords: Địa danh du lịch nhân tạo
Nam Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 2 .- Tr.34-49
Abstract: Địa danh du lịch không chỉ đóng vai trò là điểm hội tụ văn hóa, điểm kết nối với các thành viên trong xã hội, kết nối giữa các thế hệ, với sức lan tỏa không chỉ ở địa phương mà còn ra khu vực quốc gia và thế giới, nhiều địa danh đã trờ thành biểu tượng thiêng liêng, niềm tự hào của người Việt, văn hóa Việt, du lịch Việt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/860
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.