Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86003
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Vận Tải và Thi Công Cơ Giới Hợp Nhân.
Tác giả: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải và Thi Công Cơ Giới Hợp Nhân từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cũng như nâng cao công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 153 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86003
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.