Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8604
Title: Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) từ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng
Authors: Nguyễn, Thị Lài
Phạm, Hương Sơn
Bùi, Thị Thanh Phương
Phạm, Minh Duy
Đỗ, Thị Thơm
Nguyễn, Thị Bình
Nguyễn, Ích Tân
Keywords: Cây thuốc
Đỉnh sinh trưởng
Giá thể
Sâm cau
Số chồi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60(12) .- Tr.50-54
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu nhân giống cây Sâm cau bằng phương pháp nuôi cấy từ đỉnh sinh trưởng nhằm góp phần bảo tồn và phát triển loài dược liệu quý của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8604
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.