Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86070
Title: Ảnh hưởng của nhận thức đến hành vi du lịch xanh của người dân tại thành phố Cần Thơ: Nghiên cứu vai trò trung gian của thái độ, chuẩn mực cá nhân và ý định tham gia.
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Quỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhận thức đến hành vi du lịch xanh của người dân tại thành phố Cần Thơ thông qua vai trò trung gian của thái độ, chuẩn mực cá nhân và ý định tham gia, từ đó, đề xuất hàm ý quản trị để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi du lịch xanh của người dân tại thành phố Cần Thơ
Description: 110 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86070
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.