Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86077
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kido tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Võ, Thị Yến Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Tập đoàn Kido, sau đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong thời gian tới.
Description: 82 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86077
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.