Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86123
Nhan đề: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Misa.
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Thị Diễm
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Misa trong giai đoạn năm 2019 – 2021. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.
Mô tả: 70 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86123
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.