Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86149
Title: Giải pháp đảm bảo yêu cầu của việc dạy và học trực tuyến cho sinh viên Trường Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Võ, Gia Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu của việc dạy và học trực tuyến cho sinh viên Trường Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ.
Description: 89 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86149
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.