Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86178
Title: Phân tích sự khác biệt trong thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh An Giang
Authors: Bùi, Thị Kim Thanh
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự khác biệt trong thu nhập của hộ gia đình ở tỉnh An Giang năm 2020. Từ đó, nghiên cứu cung cấp một số hàm ý chính sách để giảm bất bình đẳng thu nhập giữa các nhóm dân cư.
Description: 71 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86178
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.