Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86182
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Như-
dc.date.accessioned2023-03-10T03:13:31Z-
dc.date.available2023-03-10T03:13:31Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86182-
dc.description.abstractTrong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu của nhân loại. Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, tổ chức dạy và học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nền Kinh tế số, Xã hội số tiến tới hình thành Quốc gia số. Bài viết tập trung trình bày những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nói riêng và những kết quả bước đầu đạt được về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trong những năm 2011-2021.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.48-52-
dc.subjectĐảng lãnh đạovi_VN
dc.subjectChuyển đổi sốvi_VN
dc.subjectGiáo dục và đào tạovi_VN
dc.titleĐảng lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo (2011 -2021)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.