Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8627
Title: Nghiên cứu nuôi trồng lan Hoàng thảo Nghệ tâm (Dendrobium Loddigesii Rolfe) ở giai đoạn vườn ươm
Authors: Nguyễn, Thị Lài
Vũ, Mạnh Hải
Phạm, Hương Sơn
Phạm, Minh Duy
Bùi, Thị Thanh Phương
Keywords: Cây thuốc
Dinh dưỡng
Hoàng thảo Nghệ tâm
Vườn ươm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60(12) .- Tr.36-39
Abstract: Lan Hoàng thảo Nghệ tâm (Dendrobium loddigesii Rolfe) là loài lan rừng đẹp, có giá trị y học và kinh tế cao. Kết quả nghiên cứu nuôi trồng lan Nghệ tâm ở giai đoạn vườn ươm cho thấy, thời vụ thích hợp đưa cây con in vitro ra vườn ươm là vụ Thu, hỗn hợp rêu + đá bọt (tỷ lệ 50:50) được xác định là giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng của cây con trong vườn ươm, sau 12 tuần nuôi trồng, tỷ lệ sống đạt 94% chiều cao cây đạt 7,8 cm, 7,2 là/cây và 3,9 rễ mới/cây. Phun chế phẩm dinh dưỡng B1 Thái Lan định kỳ 1 tuần/lần với liều lượng 2 ml/l có tác dụng làm cho cây mập, cao, ra nhiều lá, nhiều rễ (chiều cao cây đạt 9,1 cm, 7,93 lá/cây và 4,6 rễ mới/cây) sau 12 tuần nuôi trồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8627
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.