Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8630
Title: Thực trạng kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Authors: Phạm, Thị Linh
Nguyễn, Quỳnh Hoa
Trần, Thanh Tùng
Keywords: Kỹ năng giao tiếp
Sinh viên
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 523 .- Tr.40-42
Abstract: Bài báo đề cập đến thực trạng và một số giải pháp để góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp (KNGT) của sinh viên (SV) trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (ĐHKT&QTKD). Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, sử dụng trắc nghiệm Zakharov cùng với việc quan sát và tiến hành phỏng vấn một số sinh viên cũng như cán bộ (CB), giảng viên (GV) chúng tôi đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao KNGT của sinh viên trường ĐHKT&QTKD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8630
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.