Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86358
Title: Nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Nguyễn, Thị Anh Đào
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự tương quan giữa các thuộc tính hình ảnh điểm đến du lịch Cồn Sơn dựa trên các đánh giá của khách du lịch trên nền tảng Google Maps, từ đó tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị và kiến nghị nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến phù hợp cho du lịch Cồn Sơn.
Description: 96 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86358
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.