Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86388
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch tâm linh ở Sóc Trăng của du khách nội địa
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Trần, Thị Ngọc Bích
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn du lịch tâm linh ở Sóc Trăng làm điểm đến du lịch của du khách từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh điểm đến, thu hút lượng du khách đến với Sóc Trăng
Description: 84 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86388
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.