Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/864
Title: Tìm hiểu nghĩa của yếu tố Hán Việt trong các từ: bảo kê; cảnh trí, hiệu triệu...
Authors: Lê, Xuân Thại
Keywords: Từ Hán Việt
Nghĩa của từ
Cảnh trí
Hiệu triệu
Bảo kê
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 2 .- Tr.50-53
Abstract: Bài viết tìm hiểu nghĩa của yếu tố Hán Việt trong các từ bảo kê, cảnh trí, hiệu triệu, khoản đãi, lãng phí, lưu lạc, quá khích, tọa chi. Các yếu tố này không được giải thích thông suốt hoặc được giải thích đúng trong từ điển.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/864
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_214.01 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.