Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8655
Nhan đề: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA TINH DẦU HÀNH TÂY (Allium cepa L.)
Tác giả: Võ, Văn Song Toàn
Đào, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8655
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.