Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86691
Title: Tình hình dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ.
Authors: Đinh, Thị Thùy Linh
Lê, Thị Vân Nga
Keywords: COVID-19
Mỹ
Ảnh hưởng
Ứng phó
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay;Số 1 .- Tr.23-33
Abstract: Từ tháng 3/2020 đến hết năm 2021, Hoa Kỳ dã và đang trải qua 5 làn sóng dịch COVID-19, khiến đời sống xã hội và kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong gần 2 năm qua, Hoa Kỳ đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh và khôi phục nền kinh tế, tuy nhiên đến nay diễn biến của dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ vẫn còn phức tạp và đe dọa ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống. Các biện pháp cách ly và phong tỏa trong giai đoạn đầu mặc dù có thể kiềm chế sự lây lan của vi-rút song lại khiến cho nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86691
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.