Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86693
Title: NHẬN DẠNG BỆNH NGOÀI DA BẰNG HÌNH ẢNH VÀ HỌC SÂU
Other Titles: SKIN DISEASES DETECTION BASED ON IMAGES AND DEEP LEARNING
Authors: Trần, Công Án
Phan, Thị Mỹ Hằng
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Bệnh ngoài da là một số lượng lớn các bệnh nguy hiểm trên thế giới. Chẩn đoán khó khăn vì nó có các cấu trúc da phức tạp, sự xuất hiện của lông trên da và màu sắc da. Cần phải phát triển các phương pháp như máy học để tăng độ chính xác trong chẩn đoán các loại bệnh ngoài da. Kỹ thuật học máy được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y tế để chẩn đoán. Luận văn này đề xuất một mô hình nhận dạng bệnh ngoài da bằng mạng ResNet-50, trích xuất dựa trên hình ảnh của vùng da bị tổn thương và phân loại để xác định khả năng mắc bệnh của da. Bộ dữ liệu HAM10000 chứa các hình ảnh về 7 loại bệnh ngoài da được sử dụng để đào tạo. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình mạng ResNet-50 đạt độ chính xác là 79%.
Description: 44 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86693
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.