Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8680
Nhan đề: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh ở tinh Sóc Trăng
Tác giả: Trần, Minh Phú
Trần, Anh Thư
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nhiều loại hóa chất, chế phẩm sinh học được sử dụng để xử lý nền đáy, nước trong ao nuôi tôm thâm canh và trong suốt quá trình nuôi trên các trang trại tôm nuôi ở Sóc Trăng thông qua phỏng vấn 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở 3 huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và Vĩnh Châu nhằm cung cấp thông tin về tình hình sử dụng thuốc hóa chất, các bệnh thường gặp và kỷ thuật nuôi tôm. Kết quả cho thấy các biểu hiện bệnh thường xuất hiện trên tôm thẻ chân là bệnh gan tụy 55%, phân trắng với tỷ lệ là 33%, đốm đen với tỷ lệ 20% do người nuôi báo cáo. Người nuôi thường không biết nguyên nhân gây bệnh nhưng hầu hết dùng kháng sinh để trị bệnh nhiễm khuẩn. Các loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là amoxiciline (31,6%), cotrim (31,6%), ciprofloxacin (23,3%), oxytetracycline (20%) và tetracycline (13,3%). Những loại thuốc kháng sinh mà các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng nằm trong danh mục thuốc cấm của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn như enrofloxacin (cấm năm 2012) và ciprofloxacin (cấm năm 2016) đã được đưa vào danh mục kháng sinh cấm sử dụng. Các hộ nuôi sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm tăng cường tiêu hóa thức ăn và cải thiện chất lượng nước, các loài vi sinh phổ biến là Bacillus subtilis và B. licheniformis. Bài viết này cung cấp thực trạng sử dụng các loại thuốc và hóa chất trong xử lý ao nuôi tôm thâm canh trong vùng để hiểu rõ những tác động đến môi trường để từ đó có những biện pháp khắc phục cho một vụ mới.
Mô tả: 19tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8680
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
864.91 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.