Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86923
Title: ỨNG DỤNG ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH THEO MÔ HÌNH HÀNG ĐỢI THÔNG ĐIỆP - MODULE MOBILEAPP
Authors: Ngô, Bá Hùng
Trần, Hữu Nhân
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh ngày một tăng cao, việc đăng ký khám chữa bệnh trực tiếp tại các bệnh viện tốn nhiều thời gian và công sức hơn, ngoài ra còn có thể gặp một số vấn đề bất lợi khác do các tác nhân không mong muốn như tình hình dịch bệnh Corona hiện tại khiến cho việc tụ tập nơi đăng ký khó khăn hơn do nguy cơ lây nhiểm tăng cao. Vấn đề đặt ra là các hệ thống đăng ký khám chữa bệnh hiện tại chưa phục vụ tốt cho một số đối tượng bệnh nhân, chẳng hạn như một số người sử dụng lần đầu tiên đến khám còn gặp khó khăn trong vấn đề vị trí của phòng khám vân vân. Vì những điều trên mục tiêu chính của đề tài này là xây dụng một hệ thống khám chữa bệnh theo mô hình hàng đợi, hệ thông có các hổ trợ chỉ đường giúp việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng hơn
Description: 42 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86923
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.