Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8699
Title: Các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Authors: Lê, Danh Lượng
Đặng, Viết Tiến
Keywords: Yếu tố quyết định
Lợi thế cạnh tranh
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 525 .- Tr.11-13
Abstract: Lợi thế cạnh tranh là sở hữu của những giá trị đặc thù, cho phép có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận. Lợi thế cạnh tranh phát sinh từ những giá trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra cho người mua, giá trị này là mức người mua sẵn sàng thanh toán và một giá trị cao hơn xuất hiện khi doanh nghiệp bán các tiện ích tương đương đối thủ cạnh tranh nhưng với một mức giá thấp hơn; hoặc cung cấp những tiện ích độc đáo với mức giá cao hơn bình thường nhưng vẫn khiến người tiêu dùng hài lòng. Bài viết này đề cập đến các yếu tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp dưới hai góc độ là doanh nghiệp và khách hàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8699
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.