Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/869
Title: Sáng tạo trong cách sử dụng tính từ- một biểu hiện đổi mới của thơ Nguyễn Duy
Authors: Hữu Đạt
Keywords: Tính từ
Thơ
Sáng tạo
Nguyễn Duy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 1 .- Tr.15-24
Abstract: Bài viết tập trung phân tích cách sử dụng tính từ trong quá trình hình thành và đổi mới phong cách thơ Nguyễn Duy thể hiện qua 4 tập thơ tiêu biểu được viết trong các thời kì khác nhau thuộc giai đoạn trước và sau đổi mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/869
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_482.88 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.