Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/869
Nhan đề: Sáng tạo trong cách sử dụng tính từ- một biểu hiện đổi mới của thơ Nguyễn Duy
Tác giả: Hữu Đạt
Từ khoá: Tính từ
Thơ
Sáng tạo
Nguyễn Duy
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Ngôn ngữ;Số 1 .- Tr.15-24
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích cách sử dụng tính từ trong quá trình hình thành và đổi mới phong cách thơ Nguyễn Duy thể hiện qua 4 tập thơ tiêu biểu được viết trong các thời kì khác nhau thuộc giai đoạn trước và sau đổi mới.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/869
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_482.88 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.