Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87104
Title: PHÁT TRIỂN MỘT ỨNG DỤNG WEB ĐỂ CHIA SẺ HỒ SƠ ĐỒ VẬT BỊ MẤT CỦA SINH VIÊN
Authors: Nguyễn, Công Danh
Dương, Anh Thương
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay đất nước phát triển kéo theo mọi người phải hối hả chạy theo sự phát triển đó. Mọi người nói chung và sinh viên nói riêng phải bận rộn với công việc và học tập. Điều này không thể tránh khỏi việc sinh viên có thể bị thất lạc đồ dùng của mình. Những sinh viên bị mất đồ gặp khó khăn khi không biết cách nào để tìm lại đồ bị mất và sinh viên thường chọn cách mua mới đối với một số đồ vật dạng tài liệu học tập, sách còn các loại đồ vật như thẻ xe tháng, các loại giấy tờ chứng minh nhân dân, căn cước công dân sinh viên bắt buộc phải đến các trụ sở cấp. Hậu quả là sinh viên có thể tốn chi phí và thời gian của mình. Vì vậy sự ra đời của một ứng dụng web để chia sẻ hồ sơ đồ vật bị mất của sinh viên nhằm giải quyết những khó khăn của sinh viên. Luận văn “Phát triển một ứng dụng web chia sẻ hồ sơ đồ vật bị mất của sinh viên”. Luận văn xây dựng một ứng dụng web cung cấp các chức năng để sinh viên có thể tạo hồ sơ và chia sẻ thông tin về các đồ vật bị mất. Ứng dụng này giúp cho việc tìm kiếm và khôi phục lại các đồ vật bị mất trở nên dễ dàng hơn. Khi một vật thể bị mất, sinh viên có thể đăng tải thông tin về đồ vật đó lên ứng dụng, bao gồm hình ảnh và mô tả chi tiết về vật thể đó. Các thông tin này sẽ được chia sẻ và hiển thị trên ứng dụng, cung cấp cho cộng đồng sinh viên khác cơ hội để đóng góp ý kiến hoặc cung cấp thông tin liên quan nếu họ nhận ra đồ vật đó đã được tìm thấy hoặc có thông tin liên quan. Ứng dùng này được viết bằng công nghệ ReactJs, NodeJs (ExpressJs), cơ sở dữ liệu dùng MySQL, Socket.io dùng cho chức năng nhắn tin realtime và phát triển dựa trên kiến trúc mô hình MVC. Ứng dụng gồm hai nhóm người dùng chính là quản trị viên và sinh viên. Đối với quản trị viên thực hiện được các chức năng quản lý tài khoản, danh mục, xóa hồ sơ đồ vật và thống kê. Đối với sinh viên thì ngoài các chức năng quản lý hồ sơ đồ vật, quản lý yêu cầu hồ sơ đồ vật, xem danh sách hồ sơ đồ vật, tìm kiếm hồ sơ đồ vật, bình luận hồ sơ đồ vật và cập nhật thông tin cá nhân, ứng dụng còn tích hợp chức năng nhắn tin thời gian thực để hỗ trợ các sinh viên trao đổi nhận lại đồ vật một cách dễ dàng trên ứng dụng. Trong tương lai ứng dụng web chia sẻ hồ sơ đồ vật của sinh viên sẽ phát triển thêm các chức năng bình luận, gửi yêu cầu xác nhận thời gian thực và, thêm người dùng thứ 3 là giao hàng để hỗ trợ vận chuyển.
Description: 112 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87104
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.