Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/873
Nhan đề: Ra đồng gặp một người
Tác giả: Nguyễn, Thu Hằng
Từ khoá: Truyện ngắn Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.84-89
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/873
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.32 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.