Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8751
Title: Tạo động lực lao động bằng các công cụ tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Động lực lao động
Công cụ tài chính
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.43-44
Abstract: Tạo động lực lao động trong doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp vì nó góp phần tăng năng suất lao động, tăng cường động lực làm việc cho người lao động. Công tác này đã được thực hiện khá tốt tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bài viết phân tích thực trạng tạo động lực lao động bằng các công cụ tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á và đề xuất một số kiến nghị đối với Công ty nhằm tăng cường tạo động lực lao động bằng các công cụ tài chính tại đây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8751
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.