Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87615
Nhan đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm quần áo thời trang trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ trong ngày hội mua sắm
Tác giả: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh
Võ, Thị Kim Hoa
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm quần áo thời trang trực tuyến của người tiêu dùng tại Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ trong ngày hội mua sắm, từ đó đề xuất một giải pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
Mô tả: 81 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87615
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.