Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87615
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm quần áo thời trang trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ trong ngày hội mua sắm
Authors: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh
Võ, Thị Kim Hoa
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm quần áo thời trang trực tuyến của người tiêu dùng tại Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ trong ngày hội mua sắm, từ đó đề xuất một giải pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
Description: 81 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87615
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.