Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87617
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại thông minh thương hiệu Samsung của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh
Phạm, Thị Thùy Dương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ĐTTM thương hiệu Samsung của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ.
Description: 96 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87617
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.