Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87618
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hữu Thành - Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Đỗ, Thanh Xuân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP TM DV SX Hữu Thành giai đoạn 2020 đến năm 2022 thông qua số liệu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty từ đó đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Description: 44 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87618
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.