Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8775
Title: Chuyển giá nội địa trong các doanh nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn của chuyên gia
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Đào, Thanh Bình
Phạm, Ngọc Duy
Dương, Thị Thúy Hà
Keywords: Chuyển giá nội địa
Doanh nghiệp
Nhân tố ảnh hưởng
Chuyên gia
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.27-29
Abstract: Chuyển giá là một trong những vấn đề nóng đối với quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay, không chỉ xảy ra trong các công ty đa quốc gia mà ngay cả các tập đoàn trong nước nhằm trốn thuế, thu lời thông qua hợp thức hóa giá cả để đối phó với cơ quan thuế. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phỏng vấn 12 cán bộ thuế, là người đang nghiên cứu hoặc trực tiếp kiểm tra về chuyển giá nhằm nhận diện các dấu hiệu chuyển giá nội địa trong các doanh nghiệp, chỉ ra nhân tố ảnh hưởng tới hành vi chuyển giá của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy dấu hiệu cơ bản nhận diện chuyển giá là doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô hoặc có giao dịch với bên liên kết được ưu đãi đầu tư. Nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chuyển giá là mong muốn tối thiểu hóa số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, cơ sở pháp lý về giá chưa đầy đủ và cơ chế ưu đãi đầu tư. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế chuyển giá nội địa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8775
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.