Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8776
Title: Ảnh hưởng của tuổi, giới và kinh nghiệm của giáo viên trong sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường Cao đẳng ở Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Ảnh hưởng
Giới
Kinh nghiệm
Tuổi
Dạy và học
Công nghệ thông tin
Hà Nội
Trường cao đẳng
Giáo viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.30-32
Abstract: Nghiên cứu này điều tra tác động của tuổi tác, kinh nghiệm và giới tính của giáo viên về việc sử dụng CNTT vào giảng dạy tại 3 trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng CNTT giữa hai nhóm giáo viên theo độ tuổi và kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có sự khác biệt giữa giáo viên nam và nữ trong việc sử dụng CNTT trong dạy học. Nữ giáo viên báo cáo sử dụng CNTT ít hơn trong hướng dẫn (hoạt động giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề) của họ so với giáo viên nam. Một số đề xuất được đưa ra để cải thiện tình hình tích hợp CNTT vào việc dạy học trong ngành quản trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8776
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.