Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/878
Title: Những trang sách được viết ra từ chiến hào
Authors: Phạm, Quang Long
Keywords: Nhà văn
Chiến tranh
Tác phẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nhà văn và Tác phẩm;Số 27 .- Tr.134-136
Abstract: Đọc Mùa chinh chiến ấy, có phụ đề Hồi ức chiến binh của Đoàn Tuấn, tác giả cảm nhận rất rõ vị thế, góc nhìn và thái độ của người viết. Như lời đồng đội của anh ghi ở cuối sách, những câu chuyện của người lính, hơn 40 năm sau hiện về “như một giấc mơ khốc liệt nhưng tuyệt đẹp”. Còn nhà thơ Lê Minh Quốc - cũng là một đồng đội khác của anh, thì cho rằng Mùa chinh chiến ấy của Đoàn Tuấn “là một trong những tập bút ký xuất sắc nhất và có vị trí quan trọng trong các tác phẩm viết về chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam"
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/878
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.