Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87997
Nhan đề: Ảnh hưởng của hàm lượng protein lên tăng trưởng và hiệu quả sừ dụng thức ăn của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Mỹ Á
Từ khoá: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định nhu cầu protein của cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức có mức protein là: 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% với cùng mức năng lượng (19,5MJ/kg). Kích cỡ cá thí nghiệm từ 6 g/con, thời gian thí nghiệm là 60 ngày. Kết quả cho thấy, tỉ lệ sống của cá sặc rằn không bị ảnh hưởng bởi hàm lượng protein khác nhau trong thức ăn. Tốc độ tăng trưởng của cá tăng từ hàm lượng protein 25% đến 40% và tăng trưởng không có sự khác biệt từ mức 40 – 50% protein. Hệ số thức ăn (FCR) giảm và hiệu quả sử dụng protein giảm khi hàm lượng protein trong thức ăn tăng từ 25% đến 50%. Sử dụng phương pháp đường cong gãy khúc Broken-line xác định nhu cầu protein thích hợp trong thức ăn của cá sặc rằn là 38,27%.
Mô tả: 18tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87997
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.