Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88000
Nhan đề: Đánh giá tăng trưởng và thành phần sinh hóa của lươn đồng (Monopterus albus) nuôi thương phẩm
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Nuôi Trồng Thuỷ Sản
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên 30 bể nuôi lươn sử dụng thức ăn viên ở Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Long An nhằm đánh giá tăng trưởng và thành phần sinh hóa của lươn đồng ở các giai đoạn nuôi thương phẩm. Kết quả ghi nhận kích cỡ lươn bình quân 3,44±0,90 g/con mật độ thả nuôi 200-350 con/m2. Sau 8 tháng nuôi lươn đạt khối lượng 156,39±34,2 g/con. Tương quan giữa khối lượng lươn và tháng nuôi được thể hiện qua phương trình y=8,5187x1,3659 (R2=0,9146) và giữa khối lượng lươn và tốc độ tăng trưởng tuyệt đối được thể hiện qua phương trình y=0,0853x0,5004 (R2=0,6574). Thành phần hóa học của lươn thể hiện ẩm độ và lipid có sự trái ngược, ở kích cỡ <10g (ẩm độ 73,22%, lipid 4,48%). Tương quan giữa hàm lượng lipid và kích cỡ lươn được thể hiện qua phương trình y=3,8644x0,1074 (R2=0,5596), hàm lượng protein được thể hiện bằng phương trình đường thẳng. Tương quan giữa năng lượng và kích cỡ lươn được thể hiện qua phương trình y=5,9056x0,0477 (R2=0,6388).
Mô tả: 11tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88000
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
719.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.