Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88001
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Hiền-
dc.contributor.authorNguyễn, Võ Phương Thùy-
dc.date.accessioned2023-06-13T08:07:09Z-
dc.date.available2023-06-13T08:07:09Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.otherLV8963,8964/2023-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/88001-
dc.description12tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng tiêu hóa thức ăncủacá sặc rằn ở các mức protein làm cơ sở cho việc xây dựng công thức thứcănphù hợp cho cá sặc rằn. Thí nghiệm được bố trí với 6 nghiệmthức thức ăn. cómức protein từ 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%(bổ sung chất đánhdấu1% Cr2O3), có cùng mức năng lượng 19,5MJ/kg trong hệ thống 18 bể (250L)tuần hoàn. Cá thí nghiệm có kích cỡ trung bình 20g, mật độ 80 con/bể. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất có xu hướngtăngtheo mức protein trong thức ăn. Với mức protein 25%và 30%độtiêuhóathức ăn của cá đạt thấp. Độ tiêu hóa độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất tăngkhi thức ăn có hàm lượng protein 35% trở lên, tuy nhiên không có sựkhácbiệt thống kê so với các nghiệm thức từ 40-50% protein. Lượng phân thải giảm khi khi hàm lượng protein trong khoảng 35 đến 50% và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Như vậy, đối với cá sặc rằn, thức ăn có mức protein35% có độ tiêu hóa cao và giảm lượng chất thải vào môi trườngvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectNuôi Trồng Thuỷ Sảnvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của hàm lượng protein lên tiêu hóa thức ăn của cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis)vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
252.79 kBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.