Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8807
Title: Truyền miệng số trong các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội: nghiên cứu trường hợp một số chiến dịch truyền thông tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Keywords: Truyền miệng số
Chiến dịch truyền thông
Phương tiện truyền thông
Nghiên cứu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.58-60
Abstract: Ngày nay, nhiều người trên thế giới dành nhiều thời gian cho việc trò chuyện, chia sẻ và tìm kiếm thông tin thông qua các phương tiện truyền thông xã hội (các mạng xã hội như Facebook, các blogs như Twitter hay các forum, các trang chia sẻ hình ảnh, video như lnstagram, youtube, ...). Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu tác động của hoạt động truyền miệng số trên mạng xã hội, tác động đến ý định mua của người tiêu dùng. Đồng thời tác giả trình bày một vài chiến dịch truyền thông tại Việt Nam sử dụng chiến lược truyền miệng số trên mạng xã hội để thấy được việc áp dụng chiến lược marketing này trong bối cảnh Việt Nam như thế nào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8807
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.