Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8807
Nhan đề: Truyền miệng số trong các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội: nghiên cứu trường hợp một số chiến dịch truyền thông tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Từ khoá: Truyền miệng số
Chiến dịch truyền thông
Phương tiện truyền thông
Nghiên cứu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 528 .- Tr.58-60
Tóm tắt: Ngày nay, nhiều người trên thế giới dành nhiều thời gian cho việc trò chuyện, chia sẻ và tìm kiếm thông tin thông qua các phương tiện truyền thông xã hội (các mạng xã hội như Facebook, các blogs như Twitter hay các forum, các trang chia sẻ hình ảnh, video như lnstagram, youtube, ...). Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu tác động của hoạt động truyền miệng số trên mạng xã hội, tác động đến ý định mua của người tiêu dùng. Đồng thời tác giả trình bày một vài chiến dịch truyền thông tại Việt Nam sử dụng chiến lược truyền miệng số trên mạng xã hội để thấy được việc áp dụng chiến lược marketing này trong bối cảnh Việt Nam như thế nào.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8807
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.57 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.